Sözleşmeler Hukuku

Erakın Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu sözleşmeler hukuku alanında aşağıdaki hususlarda hukuki danışmanlık ve bu alanda gerekli tüm hukuki hizmetleri sunmaktadır:
• Müzakerelerde danışmanlık;
• Sözleşmelerin düzenlenmesi;
• Sözleşmelerin incelenmesi ve gözden geçirilmesi;
• Sözleşmeler hakkında danışmanlık;
• Uyuşmazlık halinde dava açılması