Şirketler ve Ticaret Hukuku

Erakın Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu müvekkillerine Şirketler ve Ticaret Hukuku alanında müvekkillerine aşağıdaki konularda hukuki danışmanlık ve destek vermektedir:
- İhtiyaca ve projeye uygun spesifik sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi
- Birleşme ve devralama anlaşmalarının yapılması, durum tespit (duediligence) çalışmalarının yapılması ve durum tespit raporlarının hazırlanması, birleşme ve devralmalar ile ilgili her türlü belgenin hazırlanması
- Hisse devir sözleşmelerinin, hissedarlar (pay sahipleri) sözleşmelerinin, oy sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi
- Şirket yöneticilerinin (müdürler ve yönetim kurulu üyeleri) cezai ve hukuki sorumluluğu, işçi-işveren ilişkileri ve şirket varlıklarının devri konularına ilişkin olarak Şirket yöneticilerine hukuki tavsiyeler verilmesi
- Konkordato, iflasın ertelenmesi, yeniden yapılandırma konularında hukuki destek verilmesi ve şirket tasfiyesi işlemlerinin yapılması
- Şirketlere kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusunda hukuki destek hizmetlerinin verilmesi
- Her türlü ticari sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması
- Avukatlık Kanunu uyarınca sözleşmeli avukat bulundurmak zorunda olan anonim ve limited şirketlere avukatlık hizmeti verilmesi.