İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Erakın Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanlarında hizmet vermektedir.
Büro iş sözleşmelerinin müzakeresi ve düzenlenmesi hususlarında müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte ve uyuşmazlık halinde ikale sözleşmesi önerilerini sunmaktadır. Ayrıca, iş sözleşmelerinin yorumu, uygulanması ve feshi konularında ortaya çıkan soru ve sorunlarla ilgili olarak müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Aynı zamanda müvekkillerin iş hukuku ile ilgili sözleşmelerini ve diğer belgelerini Türk hukukunun gerektirdiği yasal düzenlemelere uygun hale getirmek ve faaliyet alanlarına en uygun şekle getirebilmek amacıyla hukuki destek sağlamaktadır.