Arabuluculuk Faaliyetleri

Erakın Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu uyarınca arabuluculuğa elverişli alanlarda taraflar arasındaki ihtilafların, bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olan arabuluculuk yöntemiyle giderilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.

Arabuluculuk yoluyla taraflar, mahkeme yoluna gitmeden aralarındaki özel hukuk uyuşmazlıklarını kendi belirleyecekleri çözüm yöntemleriyle giderir, bu şekilde hem zamandan hem masraftan tasarruf eder, hem de menfaat ve ihtiyaçlarına en uygun çözümü elde etmiş olurlar. Arabulucu tarafların birbirlerini dinlemelerini, anlamalarını ve çözüm üretmelerini sağlar, süreci idare eder.

Ticaret hukuku, iş hukuku, tüketici hukuku, kira ilişkileri, kat mülkiyeti, inşaat gibi korunmaya değer uzun süreli ilişkilerin olduğu alanlarda öncelikle arabuluculuğa başvurulması tavsiye edilir.

Arabuluculuk sonucu elde edilen anlaşma belgesi taraflar ve avukatları tarafından imzalandığı takdirde doğrudan icra edilebilir niteliğe sahiptir. Diğer hallerde ise sulh hukuk mahkemesinde alınacak bir icra edilebilirlik şerhi ile icra edilebilir niteliği kazanacaktır.